Dzierzgoń, dnia 29.05.2023 r.

  

Zawiadomienie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

stanowiących własność Gminy Dzierzgoń

 

Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2022 poz. 672 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu położonego w obrębach Dzierzgoń oraz Minięta, gminy Dzierzgoń od dnia 01.06.2023 r. do dnia 30.07.2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzgoń.

 

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

 

 

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Ochocka 14 z siedzibą w Warszawie.

 

 

Burmistrz Dzierzgonia

 

Jolanta Szewczun