Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.
82-440 Dzierzgoń, ul. Wojska Polskiego 3
tel/fax – (055) 276 25 70/79
e-mail: rti@dzierzgon.com.pl
www.rti.dzierzgon.com.pl

Celem działania RTI jest tworzenie warunków rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w szczególności w zakresie wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw i spójności społeczno-gospodarczej.