CENTRALA- 552762501, 552762502, 552762503

BURMISTRZ
Jolanta Szewczun
tel. 552762612

burmistrz@dzierzgon.pl

Zastępca Burmistrza
Aleksandra Kun
 

tel. 552762501, 552762454
aleksandra.kun@dzierzgon.pl

Sekretarz
Daria Mietlewska-Dura
tel. 552762501

sekretarz@dzierzgon.pl

  

Referat Finansowy - "FN'. W skład referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:

a) Skarbnik- kierownik referatu  - Halina Redlin
tel. 552762497

skarbnik@dzierzgon.pl

b) Stanowisko ds. księgowości budżetowej  - Joanna Kossakowska
joanna.kossakowska@dzierzgon.pl

c) Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Monika Waszczyszyn
monika.waszczyszyn@dzierzgon.pl

d) Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń  - Arleta Jarzembowska
arleta.jarzembowska@dzierzgon.pl

e) Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat  - Iwona Tomasz
iwona.tomasz@dzierzgon.pl

f) Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat  - Karolina Piekarska
karolina.piekarska@dzierzgon.pl

g) Stanowisko ds. księgowości podatkowej - Patrycja Karol
patrycja.karol@dzierzgon.pl

h) Stanowisko ds. wymiaru i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Paulina Czwerenko
paulina.czwerenko@dzierzgon.pl

h) Pomoc Administracyjna - Damian Pająk
damian.pajak@dzierzgon.pl

Referat Obsługi Jednostek - "OJ" W skład referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:

a) Kierownik Referatu Główny Księgowy - Monika Figur
monika.figur@dzierzgon.pl

b) Stanowisko ds. kadr -  Alicja Cichowska
alicja.cichowska@dzierzgon.pl


c) Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń - Wanda Jankowska
wanda.jankowska@dzierzgon.pl


d) Stanowisko ds księgowości budżetowej - Justyna Jankowska
justyna.jankowska@dzierzgon.pl

 

Referat Organizacyjny - "RO". W skład referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:

a) Kierownik referatu (Sekretarz) - Daria Mietlewska-Dura
sekretarz@dzierzgon.pl

b) Stanowisko ds. kadr i organizacji  - Irena Kędzierska
kadry@dzierzgon.pl

c) Stanowisko ds. obsługi rady (BR w zakresie działania komisji i Rady)  - Magda Dąbrowska
rada.miejska@dzierzgon.pl

d) Stanowisko ds. obsługi sekretariatu  - Milena Białecka
sekretariat@dzierzgon.pl;

e) Kierowca;
f) Sprzątaczki.

 

Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego - "TI". W skład referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:

a) Kierownik referatu  - Daria Mietlewska-Dura
sekretarz@dzierzgon.pl 

b) Stanowisko ds. inwestycji gminnych i zamówień publicznych - Jerzy Sulim
jerzy.sulim@dzierzgon.pl

c) Stanowisko ds. dróg, oświetlenia ulic, łączności, estetyki gminy  - Sławomir Wasiński
slawomir.wasinski@dzierzgon.pl

d) Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
i zamówień publicznych - Mateusz Marszałek

mateusz.marszalek@dzierzgon.pl

e) Stanowisko ds. nieruchomości i geodezji  - Marian Zima
marian.zima@dzierzgon.pl

f) Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej  - Alicja Wójcik
alicja.wojcik@dzierzgon.pl

g) Stanowisko ds. obszarów wiejskich, nieruchomości komunalnych  - Agnieszka Gumuła
agnieszka.gumula@dzierzgon.pl

h) Stanowisko ds. inwestycji - Joanna Wójtowicz
joanna.wojtowicz@dzierzgon.pl

Urząd Stanu Cywilnego - "USC"

a) Kierownik  - Magdalena Szczepankiewicz
b) Zastępca kierownika  - Monika Redlin

Samodzielne stanowisko ds. obronnych promocji i spraw społeczno-obywatelskich - "SOK"
- Agata Pask
agata.miszczuk@dzierzgon.pl

- etaty cząstkowe strażaków OSP.

Samodzielne stanowisko ds. oświaty - "SO" 
Dorota Gałucha
dorota.galucha@dzierzgon.pl
a) Opiekunki nad dziećmi dowożonymi do szkół gminnych.

Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych -"SED"
- Monika Redlin
elud@dzierzgon.pl

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - "SKS"
 - Wojciech Budziński
wojciech.budzinski@dzierzgon.pl

Samodzielne stanowisko ds. Informatyki - "IT"
- Grzegorz Chmielewski
grzegorz.chmielewski@dzierzgon.pl

Straż Miejska - "SM"
p.o. Komendanta - Piotr Kędzierski
tel.: 552762501, 552762503, 606887856
Starszy Strażnik - Dariusz Gutej
sm@dzierzgon.pl

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - "IN";

Audytor wewnętrzny - "AW"