Plac Wolności 1,
82-440 Dzierzgoń, 

tel. 55 276 25 01 - centrala
tel. 55 276 25 02 - centrala
tel. 55 276 25 03 - centrala

tel. 55 276 26 12 - sekretariat burmistrza
fax. 55 276 22 57,
e-mail: sekretariat@dzierzgon.pl
internet: www.dzierzgon.pl, https://www.facebook.com/urzad.dzierzgon/
epuap: /q5kfw819xx/skrytka

NIP: 579-00-14-771 - Urząd Miejski w Dzierzgoniu
REGON:  000527575 - Urząd Miejski w Dzierzgoniu

 

Numer konta bankowego:

Gmina Dzierzgoń

82-440 Dzierzgoń, Plac Wolności 1

BS Dzierzgoń 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010

NIP: 579-20-69-701 - Gmina Dzierzgoń
REGON:  170747833 - Gmina Dzierzgoń


Niski parter wejście od ul. 1-go Maja
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Parter
Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej- pokój nr 4
Straż Miejska- pokój nr 3
Referat organizacyjny- stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej- pokój nr 6
Referat organizacyjny- informatyk- pokój nr 5
Sala narad- pokój nr 8
Sekretariat Burmistrza- pokój nr 9
Przewodniczący Rady Miejskiej- pokój nr 9A
Sekretarz - pokój nr 9A

 

I piętro

Skarbnik- kierownik referatu finansowego- pokój nr 11
Zastępca Skarbnika- pokój nr 18
Stanowisko ds. księgowości budżetowej- pokój nr 13
Stanowisko ds. księgowości budżetowej- pokój nr 13
Stanowisko ds. księgowości budżetowej- pokój nr 13
Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń- pokój nr 13
Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat- 12
Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat- nr 12
Stanowisko ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- pokój nr 12
Sala ślubów- pokój nr 14
Urząd Stanu Cywilnego- pokój nr 15
Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych- pokój nr 17

II piętro

Zastępca Burmistrza- pokój nr 25
Samodzielne stanowisko  ds. oświaty- pokój nr 19
Referat inwestycji i rozwoju lokalnego- kierownik referatu- pokój nr 21
Referat inwestycji i rozwoju lokalnego- zastępca kierownika referatu- stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych- pokój nr 30
Referat inwestycji i rozwoju lokalnego- stanowiska ds. nieruchomości i geodezji- pokój 20
Referat inwestycji i rozwoju lokalnego-- stanowisko ds. dróg, oświetlenia ulic, łączności, estetyki gminy- pokój nr 22
Referat inwestycji i rozwoju- stanowisko ds. wsi i rolnictwa- pokój nr  27
Referat inwestycji i rozwoju lokalnego- stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych- pokój nr 27
Referat inwestycji i rozwoju lokalnego- stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i zamówień publicznych- pokój nr 22
Referat inwestycji i rozwoju lokalnego stanowisko ds. gospodarki przestrzennej- pokój nr 27
Samodzielne stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego - pokój nr - 26
Kierownik referatu organizacyjnego - pokój nr 26
Referat organizacyjny- stanowisko ds. kadr i organizacyjny- pokój nr 29
Referat organizacyjny- goniec- pokój nr 24

ul. Zawadzkiego (budynek szkoły podstawowej)

Referat Obsługi Jednostek - Stanowisko ds. kadr
Referat Obsługi Jednostek - Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Referat Obsługi Jednostek - Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń
Referat Obsługi Jednostek - Stanowisko ds księgowości budżetowej

 

Godziny przyjęć interesantów:

Przewodniczący Rady Miejskiej
w środy od 15:00 do 16:00

Burmistrz

  • w poniedziałek od 15:30 do 16:30
  • w środę od 14:00 do 16:00

Z-ca Burmistrza

  • w czwartek od 14:30 do 15:30

Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie z Burmistrzem Dzierzgonia, Zastępcą  Burmistrza  lub Przewodniczącym Rady Miejskiej w sekretariacie, pokój nr 9, pod numerem telefonu + 48552762612.

Urząd Miejski oraz Urząd Stanu Cywilnego w Dzierzgoniu otwarte są:
poniedziałek od 7:30 do 15:30
wtorek od 7:30 do 15:30
środa od 8:00 do 17:00
czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:30

W przypadku Urzędu Stanu Cywilnego, po wcześniejszym umówieniu z kierownikiem, wykonuje on swoje. obowiązki w zakresie ślubów również w dni wolne od pracy.