Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Remont Pomieszczeń Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w ramach zadania Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pohodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pohodzących z Funduszu Promocji Kultury
Tytuł projektu: Remont Pomieszczeń Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w celu polepszenia warunków do edukacji i animacji kultury
Wartość całkowita:515 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 227 000,00 zł
Termin zakończenia realizacji: 30.11.2017 r.

Opis zadania: Siedzibą Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury (DOK) jest zabytkowy XVIII w. budynek byłego klasztoru ojców reformatorów. Budynek ten posiada ponad 30-letnią instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną, która wykazuje się bardzo dużą awaryjnością i nie spełnia aktualnych norm i wymogów technicznych dotyczących bezpieczeństwa, co w znacznym stopniu ogranicza działalność DOK-u w zakresie edukacji kulturalnej. Brak odpowiednich warunków i dostosowania wnętrz obiektu do statutowej działalności spotyka się z dużym dystansem lokalnej społeczności. Remont istniejącej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, remont wnętrz oraz zakup wyposażenia do pracowni plastycznej znacznie zachęci społeczeństwo do korzystania z edukacji kulturalnej różnych grup wiekowych lokalnego społeczeństwa. W projekcie znalazło sioe także miejsce na doposażenie sal animacyjnych w celu poprawy jakości warunków do edukacji i animacji kultury.