PODATKI I OPŁATY LOKALNE NA 2023 R.!

UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie opłaty targowej.

Uchwała Nr XXIX/441/2022 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

UCHWAŁA NR XI/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

OD 1 LIPCA 2019 r. OBOWIĄZUJĄ OGÓLNOKRAJOWE WZORY INFORMACJI ORAZ DEKLARACJI PODATKOWYCH

1. WZÓR INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLNANYCH ORAZ DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104)

2. WZÓR INFORMACJI O GRUNTACH I DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105)

3.      WZÓR INFORMACJI O LASACH ORAZ DEKLARACJE NA PODATEK LEŚNY (Dz. U. z 2019 r. 1126)

4.      WZÓR DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (Dz.U. 2018 poz. 2436)

 

Formularze dostępne są także na:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

INFORMACJA

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 27 października 2022 r.

 

Rada Miejska w Dzierzgoniu na XXX sesji w dniu 27 października 2022 r. przyjęła informację w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacje z dnia 19 października 2022 r. (Monitor Polski z 2022 r. poz. 995), która wynosi 74,05 zł za 1 dt.


INFORMACJA

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 27 października 2022 r.

 

Rada Miejska w Dzierzgoniu na XXX sesji w dniu 27 października 2022 r. przyjęła informację w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. jako podstawę do naliczenia podatku leśnego na rok podatkowy 2023 ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacje z dnia 19 października 2022 r. (Monitor Polski z 2022 r. poz. 996), która wynosi 323,18 zł za 1 m3.