Wniosek nr 4 - Przebudowa chodników na Osiedlu Władysława Jagiełły w Dzierzgoniu.