Wniosek nr 9 - Plac zdrowia. Lokalizacja: fragment gminnej działki nr 288/11 o pow. 27mx9m przy ul. Żeromskiego w Dzierzgoniu