Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dzierzgoniu

Kolorowy pasek

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

Data posiedzenia:
2018-06-13

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
Zapraszam na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Dzierzgoniu, która odbędzie się dnia 13 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu.
Porządek obrad obejmuje:
1)Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2)Przyjęcie ewentualnych zmian zgłoszonych do porządku obrad.
3)Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 25 kwietnia 2018 roku..
4)Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między sesjami.
5)Wnioski i zapytania.
6)Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za rok 2017.
7)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Dzierzgoń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za 2017 rok i udzielenie absolutorium dla Burmistrza Dzierzgonia:
a)przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2017 r.,
b) zapoznanie się z uchwałą Nr 062/g316/R/I/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2018roku,
c)przedstawienie projektu uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dzierzgonia za 2017 r.,
d)zapoznanie się z uchwałą Nr 094/g316/A/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 maja 2018 roku,
e)przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dzierzgoń za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2017 rok.
8)Udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za 2017 r.:
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dzierzgonia.
9)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.
10)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2018-2025.
11)Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie targowiska w Dzierzgoniu” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.
12)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dzierzgonia.
13)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzgoń.
14)Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela przedszkola prowadzącego zajęcia w grupie mieszanej dzieci sześcioletnich i innych wiekowo.
15)Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXII/264/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 06 listopada 2017 roku w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
16)Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów na terenie gminy Dzierzgoń.
17)Zatwierdzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dzierzgoń.
18)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy.
19)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Dzierzgoniu przy ulicy Mickiewicza.
20)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Dzierzgoniu przy ulicy Żurawiej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie i na udzielenie bonifikaty.
21)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Dzierzgoniu przy ulicy Żeromskiego wraz z udziałem w gruncie i na udzielenie bonifikaty.
22)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Dzierzgoniu przy ulicy Plac Wolności wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie i na udzielenie bonifikaty.
23)Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
24)Wolne wnioski radnych.
25)Komunikaty Przewodniczącego Rady.
26)Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Zbigniew Przybysz


Uwagi:Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Chmielewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Chmielewski
Data wprowadzenia:2015-01-26 14:44:25
Opublikował:Grzegorz Chmielewski
Data publikacji:2015-01-28 08:10:15
Ostatnia zmiana:2018-06-11 08:02:13
Ilość wyświetleń:4172

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij