1. Krzysztof Haber - Przewodniczący Komisji
2. Barbara Chwesiuk - Członek Komisji
3. Agnieszka Parafińska - Członek Komisji
4.  Mirosław Szmigiel - Członek Komisji
5. Wiesława Grzegowska
- Członek Komisji