1. Andrzej Pskiet - Przewodniczący Komisji
2. Lucyna Maczyszyn - Z-ca Przewodniczącego
3. Mirosław Szmigiel - Członek Komisji
4. Tomasz Przybilski - Członek Komisji
5. Grzegorz Murawski - Członek Komisji