1. Krzysztof Haber - Przewodniczący Komisji
  2. Barbara Chwesiuk - Zastępca Przewodniczącego
  3. Mirosław Szmigiel
  4. Tomasz Wasiewicz
  5. Dariusz Konowalik