Dyrektor Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu ogłasza nabor na wolne stanowisko urzędnicze.

 


TĘCZOWE PRZEDSZKOLE W DZIERZGONIU

Główna księgowa
…………………………………………………….
nazwa stanowiska pracy


Dyrektor Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu informuje, że w wyniku otwartego
i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, po dokonaniu wstępnej
selekcji dokumentów, nie został wyłoniony żaden kandydat spełniający wymagania
formalne określone w ogłoszeniu.

04.03.2016 r.        Barbara Koszewska – dyrektor
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu