OBWIESZCZENIE Burmistrza Dzierzgonia w sprawie wydania postanowienia o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji do hodowli węgorzy i przetwórstwa węgorzy o zdolności produkcyjnej 50 ton/rok wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 170/3 i 170/4 obręb Minięta, gmina Dzierzgoń, pow. sztumski, woj. pomorskie”.