W sprawie:
ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

Data uchwały:
2015-11-26

Numer uchwały:
XI/105/2015

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje
od 1 stycznia 2016 r.