W sprawie:
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.


Data uchwały:
2015-10-28

Numer uchwały:
X/81/2015

Podjęta przez:
RADA MIESJKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.