Burmistrz Dzierzgonia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku - w formie wspierania