Obwieszczenie Burmistrza Dzierzgonia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą "Uruchomienie wydobycia piasku ze złoża POLIKSY I na części dz. nr. 70/12 obręb Poliksy, pow. sztumski, woj. pomorskie".