Obwieszczenie Burmistrza Dzierzgonia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą "Kontynuacja wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża ANKAMATY na część dz. nr 70/1 obręb Poliksy, pow.sztumski, woj.pomorskie".