OBWIESZCZENIE Burmistrza Dzierzgonia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa obory wolnostojącej na działce ewidencyjnej nr 118/6 obręb Morany do 78 DJP, gmina Dzierzgoń, pow. sztumski, woj. pomorskie”.