Informacja o skadzie  komisji  z funkcjami do spraw referendum w gminie Dzierzgoń dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.