Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku  w sprawie zatwierdzenia  taryfza zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściegów na terenie gminy Dzierzgoń na okres 3 lat.