Nazwa zadania: Organizacja działalności świetlic wiejskich – grupa 1

Zamawiający: Dzierzgoński Ośrodek Kultury, ul. Krzywa 16, 82-440 Dzierzgoń

Tytuł przetargu: Organizacja działalności świetlic wiejskich Gminy Dzierzgoń w miejscowościach: Bągart, Minięta, Morany, Jeziorno, Poliksy, Ankamaty, Żuławka Sztumska

CPV: 85322000-2

Tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Warunki: Według Instrukcji dla Wykonawcy - w załączeniu

Termin realizacji: od 04 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Osoba odpowiedzialna: Jerzy Sulim

Miejsce składania ofert: Dzierzgoński Ośrodek Kultury, ul. Krzywa 16, 82-440 Dzierzgoń – Sekretariat

Oferty można składać do: 2020-12-29 godz. 10:00

Otwarcie ofert: 2020-12-29 godz. 10:30

Miejsce otwarcia ofert: Dzierzgoński Ośrodek Kultury, ul. Krzywa 16, 82-440 Dzierzgoń

Kryteria wyboru: Według Instrukcji dla Wykonawcy - w załączeniu

Wadium: Nie wymagane

Uwagi: Znak sprawy - DOK.271.1.2020