Nazwa zadania: Opieka nad dziećmi w Klubie Dziecięcym „Promyczek”

Zamawiający: Gmina Dzierzgoń

Tytuł przetargu: Opieka nad dziećmi w wieku od 1 do 3 roku życia w Klubie Dziecięcym „Promyczek” w Dzierzgoniu

CPV: 80100000-5

Tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Warunki: Według Instrukcji dla Wykonawcy - w załączeniu

Termin realizacji: od 02 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Osoba odpowiedzialna: Jerzy Sulim

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 9 (sekretariat)

Oferty można składać do: 2020-12-04 godz. 10:00

Otwarcie ofert: 2020-12-04 godz. 10:30

Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 8 (sala narad)

Kryteria wyboru: Według Instrukcji dla Wykonawcy - w załączeniu

Wadium: Nie wymagane

Uwagi: Znak sprawy - SO.271.1.2020