Dzierzgoń, 16.11.2020 r.

Wykaz 43 z 2020 r.

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Działając na podstawie art. 35. ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 284) Burmistrz Dzierzgonia ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

 

L.P

Oznaczenie nieruchomości wg Kw. oraz katastru nieruchomości

 

Powierzchnia

Opis nieruchomości/

przeznaczenie

Forma wydzierżawienia

Wysokość czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia opłat

 

1.

część działki ewidencyjnej nr 564/12

Obręb 1-Dzierzgoń

KW GD2I/00008865/9

 

15,75 m2

 

 

 

 

 

 

teren miejski, nieruchomość gruntowa,  rodzaj użytku: grunt przeznaczony pod posadowienie zagrody śmietnikowej dla wspólnoty.

na okres do
3 lat

 

 

 

 

 

 

65,24 zł + 15,01 zł VAT = 80,25 zł

 

 

 

 

 

Do 31 marca każdego roku

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu
na okres 21 dni tj. od dnia  17 listopada 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r.