Nazwa zadania:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zamawiający: Gmina Dzierzgoń

Tytuł przetargu:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dzierzgoń, w okresie 01 stycznia 2021r. - 31 grudnia 2023r.

 

CPV: 90500000-2

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony - Usługi

Warunki: Według SIWZ w załączeniu

Termin realizacji: 01.01.2021r. – 31.12.2023r.

Osoba odpowiedzialna: Jerzy Sulim

Miejsce składania ofert:

Drogą elektroniczną za pomocą aplikacji na stronie miniPortalu UZP

Oferty można składać do: 2020-10-19 godz. 10:00

Otwarcie ofert: 2020-10-19 godz. 14:00

Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń - z wykorzystaniem aplikacji na stronie miniPortalu UZP

Kryteria wyboru: Według SIWZ w załączeniu

Wadium: 60.000 PLN

Uwagi:

Znak sprawy: TI.271.56.2020

Nr ogłoszenia TED: 2020/S 180-434828