Obwieszczenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 06.08.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego, jakim jest budowa gazociągu niskiego ciśnienia dn 110 PE zasilajacego budynki mieszkalne, na terenie działek o nr: 190/5, 191/38, 191/37, położonych w obrębie Morany, w gminie Dzierzgoń.