Podatki i opłaty lokalne obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku  

UCHWAŁA NR XXIX/298/2013 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminu ich płatności - pobierz

UCHWAŁA NR XXIX/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku - pobierz

  • UCHWAŁA NR 284/G316/P/13 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU z dnia 12 grudnia 2013 r. - pobierz

UCHWAŁA NR XXIX/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie stwierdzenia utraty mocy uchwały Nr XX/211/2012 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego - pobierz

UCHWAŁA NR XXIX/299/2013 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - pobierz


Podatki i opłaty lokalne obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku  

 

UCHWAŁA NR IX/100/2011 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych - pobierz

załącznik nr 1 – IN–1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - pobierz

załącznik nr 2 – DN–1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI- pobierz 
załącznik nr 3 – IR–1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO - pobierz

załącznik nr 4 – DR–1 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY- pobierz

załącznik nr 5 – IL–1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO - pobierz

załącznik nr 6 – DL–1 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY- pobierz

UCHWAŁA NR XIX/211/2012 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. - pobierz

 
UCHWAŁA NR XIX/212/2012 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.pobierz 
 
UCHWAŁA NR XIX/213/2012 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminu ich płatności. - pobierz
 
Uchwała Nr X/108/07 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 25 października 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów - pobierz
 
Uchwała nr X/110/07 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 25 października 2007 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej - pobierz

UCHWAŁA NR IX/102/2011 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych fizycznych - pobierz

Informacje na podatek rolny i leśny - pobierz

Deklaracja na podatek od środków transportowych - pobierz

 

 

 


 

 

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące od 1 stycznia 2012 roku  

 

 

UCHWAŁA NR IX/100/2011 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych - pobierz

załącznik nr 1 – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych nieruchomości dla osób fizycznych - pobierz

załącznik nr 2 – deklaracja dla podatników niebędących osobami fizycznymi - pobierz
załącznik nr 3 – informacja o gruntach dla osób fizycznych - pobierz

załącznik nr 4 – deklaracja dla podatników niebędących osobami fizycznymi - pobierz

załącznik nr 5 – informacja o lasach dla osób fizycznych - pobierz

załącznik nr 6 – deklaracja dla podatników niebędących osobami fizycznymi - pobierz

 

UCHWAŁA NR IX/101/2011 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku - pobierz

 

UCHWAŁA NR IX/102/2011 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych fizycznych - pobierz

 

UCHWAŁA NR IX/103/2011 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminu ich płatności - pobierz

 

Informacje na podatek rolny i leśny - pobierz

 

Deklaracja na podatek od środków transportowych - pobierz

 


 

 

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące do 31 grudnia 2011 roku

Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XLIII/448/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku - pobierz

 

Podatek rolny

Informacja Burmistrza Dzierzgonia z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podarku rolnego. - pobierz

Informacja Burmistrza Dzierzgonia z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podarku rolnego. - pobierz

 

Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr XIX/218/08 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - pobierz

 

Opłata od posiadania psów

Uchwała Nr X/108/07 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 25 października 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. - pobierz

 

Opłata targowa

Uchwała Nr XLIII/447/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz terminu ich płatności - pobierz

 

Podatek leśny

Informacja Burmistrza Dzierzgonia z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podarku leśnego. - pobierz

Informacja Burmistrza Dzierzgonia z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podarku leśnego. - pobierz

 

Wzory informacji podatkowych i deklaracji podatkowych

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - pobierz

Informacja w sprawie podatku rolnego - pobierz

Informacja w sprawie podatku leśnego - pobierz

Deklaracja na podatek od nieruchomości - pobierz

Deklaracja na podatek rolny - pobierz

Deklaracja na podatek leśny - pobierz

Uchwała Nr X/109/07 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 25 października 2007 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych - pobierz

 

Opłata prolongacyjna

Uchwała nr X/110/07 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 25 października 2007 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej - pobierz