OGŁOSZENIE

Burmistrz Dzierzgonia ogłasza II przetarg ustny (licytację)

na sprzedaż pojazdu stanowiącego mienie ruchome Gminy Dzierzgoń