INFORMACJA

 

Gmina Dzierzgoń rezygnuje z organizacji półkolonii letnich, w ramach programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierzgoniu, z powodu zbyt małej ilości chętnych uczestników.

Dzierzgoń, 10 czerwca 2015 r.

Danuta Komar-Bruniecka 
Przewodnicząca  Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Dzierzgoniu

 


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu organizuje półkolonie letnie z elementami profilaktyki w okresie od 29.06.2015 r. do 17.07.2015 r. dla 45 dzieci ze szkół podstawowych.

Ogłoszenie o naborze kadry na kierownika i 3 wychowawców półkolonii letnich 2015.