W związku z wystąpieniem na naszym terenie deszczu nawalnego Burmistrz Dzierzgonia informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.