OGŁOSZENIE BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 24 maja 2019 roku

Burmistrz Dzierzgonia informuje, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników działających przy sądach powszechnych. Ławników do sądów powszechnych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym.

cd. w załączniku.