Obwieszczenie Burmistrza Dzierzgonia OŚiR.602.9.2014 z dnia 31 marca 2015 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsiębwzięcia pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania istniejącej chlewni poprzez powiększenie osady do 84 DJP, dz. ew. 308/2 obręb Nowiec, Nowa Karczma gm. Dzierzgoń pow. sztumski, woj. pomorskie.