Wykaz 1/2015r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.518 ) BurmistrzDzierzgonia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.