ZARZĄDZENIE

WOJEWODY POMORSKIEGO

z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego,  rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018 – 2023