<> 

Nr karty AA.7340.02.3/2012


KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257


Nazwa usługi: Zezwolenie na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawyUrząd Miejski, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, Urząd Miejski , pokój nr 17, I piętro, telefon (55)276-25-01 wew. 34, e-mail: elud@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty
1.Wniosek o wydanie zezwolenia 2. Zgoda organizatora imprezy. 3. Pisemne oświadczenie o posiadaniu aktualnego zezwolenia i dokonanie opłaty za jego korzystanie.

Miejsce składania dokumentów
Urząd Miejski, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, Urząd Miejski, pokój nr 17, I piętro, telefon (55)276-25-01 wew. 34,

Czynne:

poniedziałek, wtorek, czwartek od godziny 7:30 do godziny 15:30, środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa


Zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności, niezbędne do uwzględnienia w toku postępowania.

Podstawa prawna


1.Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 487),

2.Uchwała Nr XVIII/154/2016 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów.

Tryb odwoławczy


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje


Opłata za wydane zezwolenie jednorazowe:

- piwo i alkohole do 4,5% i alkoholu - 1/12 rocznej opłaty (43,75 zł.); - alkohole zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)- 1/12 rocznej opłaty (43,75 zł.);

- alkohole zawierające powyżej 18% alkoholu 1/12 rocznej opłaty (175,-zł.)


Powyższą opłatę należy wnieść na rachunek bankowy: Gmina Dzierzgoń ,BS Dzierzgoń

Nr 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010.

Wniosek do pobrania

- Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

Data wydania karty:

21.05.2012

 

Data aktualizacji:

09.11.2017

Kartę opracowała:

Natalia Tyrawska

Kartę sprawdziła:

Alicja Podlewska

Kartę zatwierdziła:

Elżbieta Domańska