Nr karty AA. 8135.01.2/12


KARTA OPISU USŁUGI


URZĄD MIEJSKI w DZIERZGONIU

Plac Wolności 1

82-440 Dzierzgoń

tel. 552762501 faks 552762257


Nazwa usługi: Skierowanie na leczenie odwykowe

Miejsce załatwienia sprawyUrząd Miejski, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 17,
I piętro, telefon 552762501 wew. 34, stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej e-mail: elud@dzierzgon.pl

Wymagane dokumenty


Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe

Miejsce składania dokumentów
Urząd Miejski, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, pokój nr 17, I piętro, telefon 55/276 25 01 wew. 34

Czynne:

- poniedziałek, wtorek, czwartek

od godziny 7:30 do godziny 15:30,

-środa od godziny 8:00 do godziny 17:00, - piątek od godziny 7:30 do godziny 14:30

Opłata skarbowa


Brak

Podstawa prawna
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 487)

Termin załatwienia sprawy


Sprawa zostanie załatwiona po określonym czasie

Tryb odwoławczy


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Dzierzgonia w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

Sposób załatwienia sprawy: skierowanie wniosku o leczenie odwykowe do Sądu

Wniosek do pobrania:


Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe

Data wydania karty:Data aktualizacji:


Kartę opracował:

Natalia Tyrawska

Kartę sprawdził:

Alicja Podlewska

Kartę zatwierdził:

Elżbieta Domańska