UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXIV/282/2017

RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU