Uchwała Nr 023/g316/D/I/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 styczni 2018 r. w sprawie opinii o:

- możliwości sfinansowania planowanwego defizytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskie w Dzierzgoniu na 2018 rok.

- prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dzierzgoń na lata: 2018-2025 wynikającej z planowanych i zaciąganych zobowiązań.