ZARZĄDZENIE NR 687/2017 BURMISTRZA DZIERZGONIA z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2018-2025