ZARZĄDZENIE NR 688/2017 BURMISTRZA DZIERZGONIA z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej