W sprawie:
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu gminy Dzierzgoń w obrębie Morany


Data uchwały:
2017-09-28

Numer uchwały:
XXXI/262/2017

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.