W sprawie:
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dzierzgonia.

Data uchwały:
2017-09-28

Numer uchwały:
XXXI/261/2017

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2017 r.