W sprawie:
zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Data uchwały:
2017-09-28

Numer uchwały:
XXXI/260/2017

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.