W sprawie:
komunalizacji mienia Skarbu Państwa.

Data uchwały:
2017-09-28

Numer uchwały:
XXX/258/2017

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.