W sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej położonej w
Ankamatach, gmina Dzierzgoń.


Data uchwały:
2017-08-31

Numer uchwały:
XXX/256/2017

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.