W sprawie:
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Dzierzgoń w obrębach geodezyjnych Bruk i Nowiec


Data uchwały:
2017-08-01

Numer uchwały:
XXX/252/2017

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem jej podjęcia.