W sprawie:
udzielenia Burmistrzowi Dzierzgonia absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok.

Data uchwały:
2017-06-28

Numer uchwały:
XXIX/234/2017

Podjęta przez:
RADA MIEJSKA W DZIERZGONIU

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.