W sprawie:
wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data uchwały:
2017-07-06

Numer uchwały:


Podjęta przez:
Burmistrza Dzierzgonia

Uchwała wchodzi w życie:
06.07.2017