Ogłoszenie Burmistrz Dzierzgonia o ustnym przetargu (licytacji) na sprzedaż pojazdów stanowiących mienie ruchome Gminy Dzierzgoń.